علی عابدینی

   

 علی اصغر عابدینی

سال 1338 در تهران متولد شد. وی کار چهره پردازی را از سال 1363 به عنوان کارآموز زیرنظر «عبدالله اسکندری» در مجموعه تلویزیونی هزاردستان با همکاری «علی حاتمی» آغاز کرد. 1. بازیگر  :(۱۳۹۰)

  ۱ -  نارنجی پوش (۱۳۹۰) 


 


 1. طراح صحنه و لباس  : 
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  یحیی سکوت نکرد (۱۳۹۳) 
  ۲ -  اقلیما (۱۳۸۵) 
  ۳ -  دستهای خالی (۱۳۸۵) 
  ۴ -  معادله (۱۳۸۲) 
  ۵ -  شام آخر (۱۳۸۰) 
  ۶ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰) 
  ۷ -  آب و آتش (۱۳۷۹) 
  ۸ -  دختری با کفشهای کتانی (۱۳۷۷) 


 


 1. طراح لباس  : 
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عزیزم من کوک نیستم (۱۳۸۰) 
  ۲ -  مرد عوضی (۱۳۷۶) 
  ۳ -  پاییزان (۱۳۶۶) 


 


 1. صداگذار  : 
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرگیجه (۱۳۸۵) 


 


 1. طراح چهره پردازی  : 
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت و پنج دقیقه (۱۳۸۷) 
  ۲ -  ما همه خوبیم (۱۳۸۳) 
  ۳ -  ماهی ها عاشق می شوند (۱۳۸۳) 
  ۴ -  ملاقات با طوطی (۱۳۸۲) 
  ۵ -  بانوی من (۱۳۸۱) 
  ۶ -  شام آخر (۱۳۸۰) 
  ۷ -  عزیزم من کوک نیستم (۱۳۸۰) 
  ۸ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰) 
  ۹ -  عشق شیشه ای (۱۳۷۸) 
  ۱۰ -  سیاوش (۱۳۷۷) 
  ۱۱ -  طوطیا (۱۳۷۷) 
  ۱۲ -  شاخ گاو (۱۳۷۴) 


 


 1. چهره پرداز  : 
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اقلیما (۱۳۸۵) 
  ۲ -  گاهی به آسمان نگاه کن (۱۳۸۱) 
  ۳ -  عشق شیشه ای (۱۳۷۸) 
  ۴ -  بازیگر (۱۳۷۷) 
  ۵ -  دو زن (۱۳۷۷) 
  ۶ -  طوطیا (۱۳۷۷) 
  ۷ -  پنجه در خاک (۱۳۷۶) 
  ۸ -  مرد عوضی (۱۳۷۶) 
  ۹ -  آدم برفی (۱۳۷۳) 
  ۱۰ -  تحفه ها (۱۳۶۶)