جواد انصافی

 

جواد انصافی 
تاریخ و محل تولد: 
1330 تهران ـ شمیران
تخصص: 
نویسنده، کارگردان، بازیگر، مدرس تئاتر شادیآور، بازنشسته روابط عمومی مخابرات
تحصیلات: 
فوق دیپلم راه و ساختمام از مدرسه عالی فنی؛ 1356 ،گذراندن دورههای مختلف تئاتر و موسیقی در کلاسهای استاد مهرتاش، استاد فنیزاده، استاد جنتیعطایی، استاد خجستهکیا
اجراها: 
بازی در نمایش"از پا نیفتاده" نوشته"غلامحسین ساعدی" به کارگردانی"غلامرضا عزیزی"؛ ارومیه، فرهنگ و هنر و کاخ جوانان؛ 1352
بازی در نمایش"خیبر" نوشته و کارگردانی"غلامرضا عزیزی"؛ ارومیه، فرهنگ و هنر و کاخ جوانان؛ 1352
بازی در نمایش"میراث" نوشته"بهرام بیضایی" به کارگردانی"فروغ جابرزاده"؛ سالن فرهنگ و هنر و کاخ جوانان مرکزی؛ 1356
کارگردان و بازی در نمایش"ما مس کنید" نوشته"ناصر ایرانی"؛ تهران، دانشگاه کامپیوتر، کاخهای جوانان؛ 1354
 
کارگردان و بازی در نمایش"ماغ" به نویسندگی مشترک"عبدالعلی کمالی"؛ تهران، کاخ جوانان، جشنواره ساری؛ 1355
کارگردان و بازی در نمایش"جانشین" نوشته"غلامحسین ساعدی"؛ تهران، کاخهای جوانان ـ آمل و بابل، سالن شهر؛ 1358 

نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"در سینما"؛ شمیران، دبیرستانها، سالن آموزش و پرورش؛ 1350
 
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"صفر و حضر"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"قاتل کیست"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"کلاس هنرپیشگی"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"مشکل آپارتمان"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"یک شب در مهمانخانه"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"امید"(با گروه نابینایان)؛ تهران، روان درمانی تئاتر؛ 1370-1353 (راهیابی این نمایش به جشنواره فجر؛ 1366)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"خواستگار"(با گروه عقبافتادههای ذهنی)؛ تهران، روان درمانی تئاتر؛ 1370-1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"حرکت"(با گروه ناشنوایان)؛ تهران، روان درمانی تئاتر؛ 1370-1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"عشق"(با گروه بزهکاران)؛ تهران، روان درمانی تئاتر؛ 1370-1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"کودتا"(با گروه سالمندان)؛ تهران، روان درمانی تئاتر؛ 1370-1353
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"کلفت کرهای"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1354
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"بانوایان یا کوچه هردمبیل"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1354
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"دیوار کوتاه"؛ تهران، کاخ جوانان؛ 1355(منتخب بهترین نمایشهای کمدی و سنتی)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"عشق رنگی"؛ تهران، کاخ جوانان، شمیران، سالنهای شهرداری؛ 1357- 1356-1355
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"کودتا"؛ تهران، شمیران، باغ فردوس؛ 1359
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"بمب"؛ تهران، شمیران، باغ فردوس ـ تئاترشهر، تالار شماره 2 ـ پارکهای سطح شهر؛ 1359- 1358 (ضبط و پخش شبکه اول سیما)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"دام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2 ؛ 1359 (ضبط و پخش شبکه اول سیما)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"نمک و نمکدان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2 ؛ 1360 (ضبط و پخش شبکه اول سیما)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"دق مرگ"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2 ؛ 1361 
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش خیابانی"زیرک و دیرک"؛ تهران، پارک؛ 1361 (ضبط و پخش شبکه اول سیما)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"وجدان بیدار"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2 ؛ 1361 تالار تئاتر کوچک، اولین جشنواره فجر؛ 1366 (ضبط و پخش شبکه اول سیما)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"صندوق"؛ تهران، تالار هنر، تئاتر کوچک تهران؛ 1365 
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"شهر وارونه"؛ تهران، تالار محراب، مجموعه چمران؛ 1368-1367 (منتخب اولین جشنواره نمایشهای آئینی ـ سنتی)
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"شلم شوربا"؛ تهران، تئاتر کوچک تهران؛ 1367 
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"اجلاس بزرگ"؛ تهران، مجموعه ولیعصر، قصر یخ، مجموعه نیاوران(منتخب دومین جشنواره آئینی سنتی)؛ 1372-1371-1369
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"انسان یا دیو"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی، جشنواره آئینی سنتی، (دریافت جایزه بهترین بازیگر) 
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"جلسه مهم"؛ تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رفسنجان، کاشان، یزد، بوشهر، مهاباد، زاهدان، بندرعباس، ارومیه، قزوین، گلپایگان؛ 1377-1373-1372 
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"بیوجدان"؛ تهران، کارخانهها و فرهنگسراها؛ 1378-1372
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"خواستگاران"؛ تهران، کارخانهها و فرهنگسراها؛1380- 1379-1374
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"طلبکاران"؛ تهران، کارخانهها و فرهنگسراها ـ دبی، باشگاه ایرانیان؛ 1382-1381-1375
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"کلاهبرداران"؛ تهران، کارخانهها و فرهنگسراها؛ 1377-1376
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"خفتگان"؛ تهران، تالار اندیشه، فرهنگسرای خاوران؛ 1382-1381
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"مستاجران"؛ تهران، فرهنگسراها؛ 1387-1384
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"شال جادویی"؛ تهران، فرهنگسراها، نهادها، ارگانها، اولین جشنواره سیاه بازی ساری؛ 1387-1385
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"چله زری"؛ تهران، میراث فرهنگی، اندیشه، فرهنگسرای خاوران؛ 1387-1386
نویسنده، کارگردان و بازی در نمایش"انار"؛ تهران، جشنواره انار، فرهنگسرای اشراق، خاوران، بهمن، اقوام، سلامت، اخلاق، سالمند، صدف، خاتم، مجتمع فرهنگی ـ هنری حکیمیه؛ 1387

نویسنده، کارگردان و بازی در تله تئاتر"دام"؛ شبکه 1 ؛ 1359
 
نویسنده، کارگردان و بازی در تله تئاتر"بمب"؛ شبکه 1 ؛ 1360
نویسنده، کارگردان و بازی در تله تئاتر"نمک و نمکدان"؛ شبکه 1 ؛ 1360
نویسنده، کارگردان و بازی در تله تئاتر"آقای کج خیال"؛ شبکه 1 ؛ 1363

نویسنده، کارگردان و بازی در میان پرده"زیر ذرهبین"؛ شبکه 1 ؛ 1362
 
نویسنده، کارگردان و بازی در میان پرده"سوادآموزی"؛ شبکه 1 ؛ 1363
نویسنده، کارگردان و بازی در میان پرده"جنگ هفته"؛ شبکه 1 ؛ 1368-1367
نویسنده، کارگردان و بازی در میان پرده"مخابراتی"؛ شبکه 2 ؛ 1369
نویسنده، کارگردان و بازی در میان پرده"عبدلی و اوستا"؛ شبکه 1 ؛ 1373-1372
نویسنده، کارگردان و بازی در میان پرده"تاکسی"؛ شبکه 1 ؛ 1372

بازی در میان پرده"عبدلی و میرزا" نویسنده، کارگردان"اوزی"؛ شبکه 1 ؛ 1368
 
بازی در میان پرده"بعد از خبر" نویسنده، کارگردان"اوزی"؛ شبکه 1 ؛ 1372-1371

بازی در سریال"شهر باران" نویسنده، کارگردان"جواد هاشمی"؛ شبکه 2 ؛ 1382
بازی در سریال"میوه ممنوعه" به کارگرانی"حسن فتحی"؛ شبکه 2 ؛ 1386
بازی در سریال"فیتیله" به کارگرانی"مسلمی و مجید قناد"؛ شبکه 2 ؛ 1387
بازی در سریال"نون و پنیر و پسته" به کارگرانی"مسلمی"؛ شبکه 5 ؛ 1387
بازی در سریال"غیر محرمانه" به کارگرانی"مسعود رسام"؛ شبکه 5 ؛ 1387

نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"حسامالدوله(بیخبر)"؛ شبکه 1 ؛ 1364
 
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"شوخی با تلویزیون"؛ شبکه 1 ؛ 1364
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"سراب"؛ شبکه 1 ؛ 1364 و 1366
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"مردم و مسئولان"؛ شبکه 1 ؛ 1365- 1364
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"با زبان بیزبانی"؛ شبکه 1 ؛ 1365- 1364
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"بهار پانزده"؛ شبکه 1 ؛ 1371
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"در آخرین لحظه"؛ شبکه 5؛ 1374
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"شبکه خنده"؛ شبکه 5 ؛ 1375-1374
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"لطایف الحکایات"؛ شبکه 5 ؛ 1376
نویسنده، کارگردان و بازی در گزارش نمایشی"شهر تاش"؛ شبکه 5 ؛ 1379-1378
نویسنده، کارگردان و بازی در جشن رمضان"ارمغان بهشت"؛ شبکه 2 ؛ 1378
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"کارگاه موردی"؛ شبکه 1 ؛ 1379
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"شبی دیگر"؛ شبکه 5 ؛ 1383
نویسنده و بازی در سریال"گل و گلاب"؛ شبکه 2 ؛ 1385
نویسنده، کارگردان و بازی در سریال"بهار آمد"؛ شبکه جام جم؛ 1387

کارگردان و بازی در سریال"خانواده پر جمعیت" نوشته"عبدالعلی کمالی"؛ شبکه 1 ؛ 1367
 

بازی و گزارشگر در گزارش نمایشی"اما امروز"؛ شبکه 5 ؛ 1383
 
بازی، گزارشگر و مجری در گزارش نمایشی"سرزمین آشنا"؛ شبکه جام جم ؛ 1383-1382

بازی در برنامه رادیویی"صبح جمعه با شما" نویسنده، کارگردان"اوزی"؛ 1371- 1370
 

نویسنده، کارگردان و بازی در برنامه رادیویی"عصر جمعه"؛ 1366
 
نویسنده و بازی در برنامه رادیویی"جمعه به یاد ماندنی" نویسنده، کارگردان"جبرئیلیپور"؛ 1385-1383
نویسنده و بازی در برنامه رادیویی"شما با رادیو تهران" نویسنده، کارگردان"جبرئیلیپور"؛ 1387-1385
نویسنده، کارشناس و بازی در برنامه رادیویی"این جا ایران است" نویسنده، کارگردان"بهروزی"؛ 1384
نویسنده، کارشناس و بازی در برنامه رادیویی"آفتاب و مهتاب" نویسنده، کارگردان"بهروزی"؛ 1385
بازی و گزارشگر در برنامه رادیویی"نقطه سر خط"؛ شبکه سلامت؛ 1387

تهیه کننده در مستند"تلاش" نویسنده و کارگردان"محمودعلیقلی"؛ شبکه 1 ؛ 1367
 
کارگردان و محقق در مستند"راهی به سوی خودکفایی"؛ شبکه 1 ؛ 1369
کارگردان و محقق در مستند"پست پیامی تو"؛ شبکه 1 ؛ 1369
کارگردان و محقق در مستند"ارتباطات از راه دور"؛ شبکه 1 ؛ 1370

نویسنده در فیلم آموزشی"آقای ترافیک"؛ شبکه 1 ؛ 1367
نویسنده، کارگردان و بازی در فیلم آموزشی"مخابراتی"؛ شبکه 1 ؛ 1368
نویسنده، کارگردان و بازی در فیلم آموزشی"انسان راه وسیله نقلیه"؛ شبکه 1 ؛ 1371

بازی در تله فیلم"دلقک" نوشته و کارگردانی"هوشنگ هدایتی"؛ شبکه ویدئویی تهران؛ 1386
 
بازی در تله فیلم"ارومان" نوشته و کارگردانی"رضا ایرانمنش"؛ شبکه 2؛ 1387

نویسنده کتاب"سیاه بازی از نگاه یک سیاه باز"؛ نشر حجت اصفهان؛ 1377
 
نویسنده و تحقیق مشترک با"فروغ یزدان" کتاب"جشنها و نمایشهای زنانه"؛ (انجام مراحل نهایی)
توضیحات: 
تدریس نمایش"شادیآور و سیاه بازی" در چند مدرسه سینمایی آزاد(ایرا، اندیشه نو، فرهنگسرای خاوران)