مرجان قمری

 

مرجان قمری 
تاریخ و محل تولد: 1360تهران
تخصص: بازیگر
تحصیلات: دیپلم تجربی
اجراها: بازی در نمایش"آهوی از دست رفته" نوشته و کارگردانی"امید شاهنده"؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1383
بازی در نمایش"من خودم آقای مرگم" نوشته و کارگردانی"امید شاهنده"؛ تهران، جشنواره ماه، حوزه هنری؛‌ 1385
بازی در نمایش"عروسک" نوشته"علی رحیمی" به کارگردانی"علی گودینی و علی رحیمی"؛ اصفهان، جشنواره کودک؛ 1385
بازی در نمایش"مهتاب بر زمین" نوشته"مهدی ایوبی" به کارگردانی"رسول نقوی و محسن سلیمانی"؛ تهران، جشنواره رضوی، تالار نو؛ 1385
بازی در نمایش"دروازه ساعات" نوشته و کارگردانی"سیدجواد هاشمی"؛ تهران، حوزه هنری، تالار مهر؛ 1385
بازی در نمایش"عروسک" نوشته و کارگردانی"علی محمدرحیمی"؛ اصفهان، جشنواره کودک و نوجوان؛ 1385 ـ تهران، تالار هنر؛ 1387
بازی در نمایش"پدرانه" نوشته"آرش عباسی" به کارگردانی"علی‌اصغر راسخ‌راد"؛ جشنواره تئاتر رضوی؛ 1386 ـ تهران، تالار محراب؛ 1387
بازی در نمایش"قربانی" نوشته و کارگردانی"سیروس همتی"؛ تبریز، جشنواره آئین‌های عاشورایی؛ 1386 ـ تهران، تالار محراب؛ 1387

‌‌بازی در نمایش"پدرانه" نوشته"آرش عباسی" به کارگردانی"علی‌اصغر راسخ‌راد"؛ تهران، خانه نمایش؛ 1387
بازی در نمایش"قربانی" نوشته و کارگردانی"سیروس همتی"؛ تهران، تالار محراب؛ 1387
بازی در نمایش"عروسک" نوشته و کارگردانی"علی محمد رحیمی"؛ تهران، تالار هنر؛ 1387
بازی در نمایش"سایه تو سایه" نوشته"داود فتحعلی‌بیگی" به کارگردانی"علی‌اصغر راسخ‌راد"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1387
بازی در نمایش"مسافران مرو" نوشته و کارگردانی"جواد هاشمی"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1387
توضیحات: دریافت جایزه بازیگری اول زن از جشنواره پلیس برای نمایش(؟)؛ 1383
دریافت جایزه بازیگری اول زن از جشنواره کودک اصفهان برای نمایش(؟)؛ 1385
دریافت جایزه بازیگری دوم زن از جشنواره ماه برای نمایش(؟)؛ 1385
دریافت جایزه بازیگر اول زن از جشنواره کودک و نوجوان اصفهان برای نمایش"عروسک"؛ 1385
دریافت جایزه بازیگر اول زن از جشنواره تئاتر رضوی برای نمایش"پدرانه"؛ 1386
دریافت جایزه بازیگر اول زن از جشنواره تئاتر آئین‌های عاشورایی تبریز برای نمایش"قربانی"؛ 1386
عضو ثابت گروه نمایش مانی

دریافت جایزه اول زن، جشنواره رضوی، نمایش(؟)؛ 1386
دریافت جایزه اول زن، جشنواره عاشوراییان، نمایش(؟)؛ 1386