کلیه محصولات ارایه شده از طرف موسسه تصویرگستر پاسارگاد داری مجوز رسمی  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد 

مجوز سالهای دور از خانه

The Years Far From Home Permit

Shahrzad series season 2 part 1

شهرزاد فصل دوم قسمت اول

Life in a day

Sound and Fury

حریم شخصی

 

Dracula

Salesman

Lantouri